25. Jesenji stručni sastanak

Poštovane kolegice i kolege,

     Izuzetno nam je zadovoljstvo da vas pozovemo da prisustvujete 25. Jesenjem stručnom sastanku Udruženja pedijatara Republike Srpske koji će se ove godine održati od 21. do 23. oktobra 2022. godine na Jahorini. Kao i do sada, ovaj stručni sastanak organizovan je u namjeri da ostvari savremenu edukaciju za pedijatre i omogući sistematski pristup aktuelnim temama iz pedijatrije.

     Učinimo sve da naš sastanak, uz nezaobilazno stručno znanje, uputi jaku poruku cijelom društvu koliko je pedijatrija sveobuhvatna i da ne postoji zbog pedijatara, već zbog djece i njihovih potreba, zbog izgrađivanja zdravog društva na zdravim osnovama. 

                            Predsjednik Udruženja pedijatara Republike Srpske 

                                       Prof. dr Jelica Predojević Samardžić

Petak, 21. oktobar 2022.

 

16:00                   Registracija učesnika

17:30                OTVARANJE SKUPA  NOVA SAZNANJA O COVID-19 U PEDIJATRIJI

17:45 – 18:05  Prof. dr Dragan Delić, Akademija medicinskih nauka SLD-a

„Pandemija COVID-19 da li smo nešto naučili?“

18:05 – 18:20  Prof. dr Ines Mrakovčić Šutić, MF Rijeka

„Imunologija COVID-a“

18:20 – 18:35  Prof. dr Vladislav Vukomanović, IZMD Beograd

„Kardiološke komplikacije u toku COVID-19 infekcije“

18:35 – 18:50  Dr sci. med. Gordana Petrović, IZMD Beograd

Hiperimflamatorni sindrom“

18:50 – 19:00  Dr sci. med. Nina Marić, KZDB UKCRS

„Značaj genetičkih faktora rizika za teški oblik COVID-19 i terapijske perspektive“

19:00 – 19:10  Diskusija

19:10 – 19:40  Dr Miroslav Gajić, KZDB UKCRS

„Kolike i neutješan plač dojenčeta: Veliki problem, a jednostavno rješenje“ (Berlin Chemie)

19:40 – 20:10  „Mobilna medicina – medicina u kućnim uslovima“ Dr Gordan Tahirović

Roche d.o.o.- Roche LTD,  Mr. sci. dr Dragana Malčić Zanić, KDB UKCRS

Biljana Kotur, Savez za Rijetke bolesti Republike Srpske

 

20:15             SVEČANO OTVARANJE

Subota, 22. oktobar 2022.

 

ASFIKTIČNO NOVOROĐENČE – VJEČITI PROBLEM NEONATALNE INTENZIVNE NJEGE

Predsjedništvo: Prof. dr Đorđe Konstantinidis (moderator),  Prim. mr. sci. dr Ljilja Solomun, Prim. dr Ljiljana Buha

08:45 – 09:00 Uvod Prim dr mr Ljilja Solomun : Broj prijevremeno rođene djece I djece sa asfiksijom u  rodilištima UKC RS u 2021. godini

09:00 – 09:15  Doc. dr Jelena Martić, IZMD Beograd

„Etiologija i patogeneza perinatalne asfiksije“

09:15 09:30  Dr Nataša Stašuk, UKCV GAK Novi Sad

Reanimacija asfiktičnog novorođenčeta i postupci u porođajnoj sali“

09:30 – 09:45  Prof. dr Hajrija Maksić, KC Sarajevo

„Terapijska  hipotermija u liječenju HIE nakon perinatalne asfiksije!“

 09:45 – 10:05  Prof. dr Nedeljko Radlović, Akademija medicinskih nauka SLD-a

„Prevencija  gojaznosti dečijeg i adolescentnog doba“

 

PREPORUKE ZA PRIMJENU PROBIOTIKA U NEONATOLOGIJI I PEDIJATRIJI

Moderator: Prof. dr Fahrija Skokić

10:05 – 10:20  Prof. dr Hajrija Maksić, KC Sarajevo

„Faktori rizika i značaj neonatalnog mikrobioma“

10:20 – 10:40  Prof. dr Nedeljko Radlović, Akademija medicinskih nauka SLD-a

„Infantilne kolike – terapijski pristup“

10:40 – 10:55  Doc. dr Jelena Martić, IZMD Beograd

„Naša iskustva i stav ekspertske grupe Sekcije za neonatologiju Udruženja pedijatara Srbije“ 10:55 – 11:00  Zaključci i preporuke  

 

11:00 – 11:30 PAUZA

RIJETKE BOLESTI I STANJA U PEDIJATRIJI

Moderator: Dr sci. med. Nina Marić

 

11:30 – 12:00  Satelitski simpozijum: „Lizozomske bolesti skladištenja (Takeda)

Prof. dr Jelica Predojević Samardžić, KZDB UKCRS

„Gaucher-ova bolest – kliničke manifestacije bolesti“

Prim. dr Biljana Suzić, KZDB UKCRS

„Hunter-ov sindrom – kliničke manifestacije bolesti“

12:00 – 12:40  Satelitski simpozijum: „Duchenne mišićna distrofija (Amicus)

Dr sci. med. Nina Marić, KZDB UKCRS

„Duchenne mišićna distrofija (DMD) – etiologija i važnost pravovremene dijagnostike

Dr Elvira Simić,  KZDB UKCRS

Duchenne mišićna distrofija (DMD) – tok bolesti, klinički znaci i simptomi

12:40 – 12:50  Dr Danijela Romić,  KZDB UKCRS

„Sindrom kratkog crijeva“ (Takeda)

12:50 – 13:20  Dr Elvira Simić,  KZDB UKCRS

„Klinička slika i diferencijalna dijagnoza SMA“ (Medis)

13:20 – 13:50  Prim. dr Tatjana Nikolić, MF Beograd

„Značaj laktoferina u ishrani novorođenčadi i odojčadi“ (Hemofarm)

13:50 – 17:00 PAUZA

17:00 – 18:00  Komercijalni simpozijum PFIZER: Hitna stanja u endokrinologiji, da li je                              sve  uvijek hitno?

Prof. dr Gordana Bukara Radujković, KZDB UKCRS

„Urgentna stanja u neonatalnoj endokrinologiji“

Prof. dr Sniježana Hasanbegović, KZDB UKC Sarajevo

„Nizak rast kod djece sa sindromima – zašto i kako ga liječiti?“

Prim. dr Vesna Miljković, KZDB UKCRS

„Dileme na primarnom nivou zdravstvene zaštite – da li je sve uvijek hitno“

 

NOVOSTI U LIJEČENJU ASTME

Moderator: Dr sci. med. Olivera Ljuboja

 

18:00 – 18:20  Prof. dr Dejan Bokonjić, MF Foča

„Fenotipovi i endotipovi dječije astme“

18:20 – 18: 40  Prof. dr Aleksandar Sovtić, IZMD Beograd

„Kako postići optimalnu kontrolu simptoma kod adolescenata sa astmom?“

18:40 – 19:10 Prof. dr Mirko Stanetić, KPB UKCRS (Novartis)

„Liječenje teške astme – Xoler“ 

19:10 – 19:30  Dr sci. med. Olivera Ljuboja, MF Banjaluka

„Teška astma – novine u liječenju teške astme u Klinici za dječije bolesti UKC    Banjaluka (prikaz slučaja)“

19:30

 

Diskusija

 

Nedjelja, 23. oktobar 2022.

 

URGENTNA STANJA U PEDIJATRIJI   

Predsjedništvo: Prof. dr Jelena Roganović, Mr sci. dr Sergej Prijić, Prof. dr Gordana Bukara Radujković

09:00 – 09:20  Prof. dr Jelena Roganović, MF Rijeka

„Sindrom lize tumora“

09:20 – 09:40  Prof. dr Verica Mišanović, UKC Sarajevo

„Srčani zastoj u izvanbolničkim uvjetima kod djece“

09:40 – 10:00  Mr sci. dr Sergej Prijić, IZMD Beograd

„Klinički i terapijski pristup kod USM sa LD šantom“ 10:00 – 10:20  Prof. dr Gordana Bukara Radujković, KDB UKCRS

„Adisonova kriza“

10:20 – 10:50  Satelitski simpozijum: „Tretman specifičnih krvarenja u hemofiliji A“ (Novonordisk)

Mr sci. dr Dragana Malčić Zanić, KDB UKCRS

Dr Biljana Đurđević Banjac, KDB UKCRS

10:50 – 11:20  Prim. doc. dr sci. Marjana Jerković – Raguž 

„Nove generacije formula za dojenčad – Hipp Organic Combiotic“ (HIPP)

 

11:10                Zatvaranje skupa