Da li prethodna primjena antibiotika povećava rizik od pojave rezistentne infekcije mokraćnih puteva?

Prva ITU kod djece uzrasta do 6 godina……

BALTIMOR, SAD — Primjena antibiotika unutar prethodnih 30 dana četverostruko  povećava rizik od pojave prve infekcije mokraćnih puteva (ITU) uzrokovane antibiotik rezistentnim patogenima – pokazala je retrospektivna kohortna studija koja je obuhvatila 533 zdrava djeteta, uzrasta od 6 mjeseci do 6 godina.

Rezultati sugerišu  da kliničari u anamnezi treba da pitaju za skorašnju upotrebu antibiotika kod pacijenata koji se javljaju sa novodijagnostikovanom infekcijom mokraćnih puteva (ITU) te da shodno tome  za empirijsku terapiju odaberu drugu grupu antibiotika u odnosu  na one koje je pacijent prethodno koristio, rekla je dr. Amanda A. Paschke na godišnjem kongresu Pedijatrijskih Društava SAD, održanog ove godine u Baltimoru (više informacija na www.pas-meeting.org/2009Baltimore).

Djeca u studiji su dijagnostikovana sa prvom ITU u 1 od 27 pedijatrijskih ambulanti u periodu od 1. jula 2001. do 31. maja  2006. Većina njih (92%) su bile djevojčice, dvije trećine  (60%) su bile bijele populacije, a dvije trećine (61%) su bile između 1 i 4 godine. Petina njih (21%) su dobile antibiotike unutar prethodnih 120 dana prije ITU, 14% unutar 60 dana, a 8% unutar 30 dana.

Najčešća indikacija za prethodno propisivanje antibiotika je bio otitis media (51%), zatim sinusitis  (11%), faringitis (10%)  i dizurija (10%). “Mnoga propisivanja su bila za indikacija kod kojih antibiotska  terapija ne mora nužno biti od koristi”, istakla je  Dr. Paschke iz Dječije bolnice u Filadelfiji.

Najčešći rezistentni organizam bila je Escherichia coli (80%). Gotovo pola  (46%) rezistentnih infekcija su bile rezistentne na ampicilin, 17% na trimetoprim-sulfametoksazol, a 15%  na amoksicilin-klavulonsku kiselinu, dok je manje od  10% bilo rezistentno na prvu ili treću generaciju cefalosporina.

Korištenje  amoksicilina  unutar prethodnih 0–30 dana je bilo povezano sa gotovo četverostruko povećanim rizikom na ampicillin-rezistentne ITU (prilagođeni  odds ratio-ocjena rizika, 3.6) identično kao i za ITU sa rezistencijom na amoksicilin-klavulonsku kiselinu (prilagođeni  OR, 3.9). Izlaganje  amoksicilinu unutar 31–60 dana je povećavalo rizik od ampicilin rezistentne ITU za 2.8 puta.

Predviđena vjerovatnoća ampicilin-rezistentne ITU je bila 67% unutar 30 dana od izlaganja amoxicilin-u, 62% unutar  60 dana i   38%  nakon 60 dana. Predviđena vjerovatnoća rezistencije na amoksicilin-klavulonsku kiselinu je bila 37% unutar  30 dana od izlaganja, dok je bila relativno niska (13%–15%) nakon 60 dana, rekla je dr. Paschke.

Na kraju je  preporučila sljedeće strategije kada  je riječ o propisivanju antibiotika: koristiti  „wait and see“ („čekaj i vidi”) pristup za akutni otitis media, propisivati antibiotike najužeg mogućeg spektra, koristiti kratke kure antibiotske terapije kada je indikovano i  izbjegavati davanje antibiotika  za indikacija kod kojih antimikrobna terapija vjerovatno neće biti od koristi.

preuzeto sa sajta  www.pediatricnews.com