Identifikacione kartice Udruženja pedijatara Republike Srpske

Poštovane koleginice i kolege,

u toku je priprema izrade identifikacionih kartica Udruženja pedijatara Republike Srpske.
Posjedovanje kartice nam omogućava da se identifikujemo kao ljekari i pedijatri u zemlji i inostranstvu.
Kartica će biti izrađena u formatu i kvalitetu kreditne (platne) kartice sa sledećim podacima:
– ime i prezime,
– stručno zvanje (doktor medicine, specijalista, subspecijalista…titule),
– broj važeće licence Komore doktora medicine RS,
– fotografija

Kartica će biti izrađena kao dvojezična-dvostrano (srpski i engleski jezik).
Fotografisanje za identifikacionu karticu će biti organizovano u okviru stručnog sastanka na Jahorini, dok članovi koji nisu u mogućnosti doći na Jahorinu, trebaju da dostave gore navedene podatke za karticu kao i sliku u elektronskoj formi na email programera koji će se baviti izradom istih: sinisa.petkovic@med.unibl.org
Napomena: fotografija treba da bude formata kao i za ličnu kartu ili pasoš što boljeg kvaliteta (gornji dio tijela i lice okrenuto direktno prema aparatu ili telefonu). Poželjno je da pozadina bude  bijela ili što svjetlija zbog lakše obrade slike.

Obavezno je slikanje u ljekarskom mantilu ili uniformi!
Cijena izrade identifikacione kartice iznosi 5 KM.
Primjer identifikacione kartice u prilogu ovog teksta.