Kongenitalne anomalije u R. Srpskoj – OBAVJEST!

Projekat «Kongenitalne anomalije u Republici Srpskoj: kliničke i epidemiološke karakteristike»

NAJNOVIJE VIJESTI! 

Drage kolegice i kolege,

Kao što znate, Udruženje pedijatara RS u saradnji sa Fondrom ZO RS, a u okviru projekta «Kongenitalne anomalije u Republici Srpskoj: kliničke i epidemiološke karakteristike» vrši registraciju djece rođene sa kongenitalnim anomalijama i hromozomskim aberacijama.

Ovim putem želimo da izrazimo veliko zadovoljstvo i zahvalnost prema kolegama iz cijele zemlje koji su u velikom broju uzeli učešće u projektu i, pored svakodnevnog posla koji imaju u svojim bolnicama i ambulantama, detektovali i prijavili značajan broj djece rođene sa kongenitalnim anomalijama.

Do sada je na adresu Genetskog savjetovališta Klinike ѕa dječije bolesti stiglo oko 250 adekvatno popunjenih registracionih obrazaca. Pored toga, jedan broj prijava ili ne sadrži sve neophodne podatke (JMBG, ime majke, adresu stanovanja, šifru bolesti po MKB 10) ili nije upotrebljen pravi obrazac (npr. obrazac za prenatalnu dijagnostiku upotrebljen za registraciju anomalije koja je registrovana postnatalno). Molimo kolege da izvrše dopunu ili ispravku takvih prijava. Takođe pozivamo i sve druge kolege koji se do sada nisu uključili u projekat, da to učine i da do 31.12.2015. registruju što veći broj djece sa kongenitalnim anomalijama i na taj način doprinesu dobijanju uvida u epidemiološku situaciju kada su u pitanju kongenitalne anomalije u našoj zemlji.

Podsjećamo vas da na sajtu Udruženja možete naći informacije o anomalijama koje se registruju, registracione obrasce i uputstvo o načinu njihovog slanja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na genetika@pedijatri.org ili na br. tel. 051/34-22-16.

Dr Nina Marić