KONGENITALNE ANOMALIJE U RS

Obavještenje o NASTAVKU projekta

Projekat «Prevencija kongenitanih anomalije u Republici Srpskoj i stvaranje nacionalne biobanke»

Drage kolege,

Prošle godine Udruženje pedijatara RS je, u saradnji sa Fondrom ZO RS i Udruženjem ginekologa RS, uspješno realizovalo projekat «Kongenitane anomalije u Republici Srpskoj: kliničke i epidemiološke karakteristike». Zahvaljujući učešću velikog broja kolega, izvršena je registraciju kongenitalnih anomalija i hromozomskih aberacija kod djece rođene u protekloj godini i dobijeni su važni podaci koji govore o njihovoj visokoj prevalenci u našoj zemlji.

Zato je Udruženje smatralo da je važno nastaviti proces registracije kongenitalnih anomalija i hromozomskih aberacija i istovremeno nastaviti ukazivati na važnost mjera pevencije i detekcije teratogenih faktora.

I ove godine smo se javili na konkurs koji je raspisao Fond ZO RS i dobili saglasnost za nastavak projekta pod nazivom «Prevencija kongenitanih anomalije u Republici Srpskoj i stvaranje nacionalne biobanke».

Pozivamo sve članove Udruženja pedijatara RS kao i kolege iz Udruženja ginekologa RS, da prijavljuju kongenitalne anomalije i hromozomske aberacije kod djece rođene u 2016. godini (kao i prenatalno detektovane slučajeve).  Novi obrazac za prijavu kongenitalnih anomalija, spisak anomalija koje se registruju i uputstvo za popunjavanje obrasca se mogu naći na sajtu Udruženja pedijatara RS. Ove godine će isti obrazac biti korišćen i za prenatalno i za postnatalno dijagnostikovane slučajeve. Samo obrasci koji sadrže sve tražene podatke će biti prihvaćeni, a potrebno ih je slati poštom do 31.12.2016. na adresu:

Genetsko savjetovalište
Klinike ѕa dječije bolesti
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
12 beba bb
78 000 Banjaluka

 

Više riječi o nastavku projekta biće na jesenjem sastanku Udruženja koji će se održati na Jahorini 14-16. oktobra 2016. godine.

Spisak KA koje se registruju

Uputstvo za popunjavanje obrasca za prijavu KA

Obrazac za prijavu KA