Međunarodni dan rijetkih bolesti – WEBINAR

UDRUŽENJE PEDIJATARA REPUBLIKE SRPSKE                                                                   

Ulica 12 beba 2a, Banja Luka, BiH, 

Mob. 066/150 – 181;  Tel/fax: 051-342-339

02.02.2023. godine

Poštovane kolegice i kolege,

 

Međunarodni dan rijetkih bolesti obilježava se poslednje  sedmice u februaru u cijelom svijetu a u cilju  senzibilisanja  društva na probleme i teškoće  oboljelih od rijetkih bolesti.

 

Udruženje pedijatara RS, organizovaće  webinar  na tu temu. Termin održavanja webinara  će biti 27. i 28. 2023. godine sa mogućnosti izmjene u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Predavači na webinaru će biti istaknuti stručnjaci i eksperti iz oblasti rijetkih bolesti, a seminar je namjenjen pedijatrima i specijalizantima pedijatrije, te ljekarima porodične medicine.

Webinar će biti akreditovan od strane  Ministarstva zdravlja Republike Srpske i učesnicima će biti dodijeljeni odgovarajući bodovi KME.

 

Prijave za učešće na e mail Udruženja pedijatara pedijatri.org@gmail.com ili telefon za informacije  066/150-181, 065/680-703

Link za uključenje na Webinar će Vam biti dostavljen putem emaila ili mobilnog telefona.

Prijave za učešće na e mail Udruženja pedijatara pedijatri.org@gmail.com (dostavite Vašu mejl adresu i broj telefona).

 

P R O G R A M   W E B I N A R A

 

 

27.02.2023. godine (ponedeljak)

 

 

17:00 Pozdravna riječ

Dr sc. med. Nina Marić, Nacionalni koordinator za rijetke bolesti u RS

Klinika za dječije bolesti, UKCRS, Banjaluka

„Genska terapija – dokle smo stigli”

Pitanja & odgovori

  Dr. sc. Ivana Kern, dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Zagreb

“Fizijatrijsko praćenje djece sa Spinalnom mišićnom atrofijom (SMA)”

(sponzor  predavanja ROCHE)

Pitanja & odgovori

  Prof. dr Jelica Predojević Samardžić

Klinika za dječije bolesti, UKCRS, Banjaluka

“Gošeova bolest- rijetko stanje na koje treba češće pomisliti”

(sponzor predavanja AMICUS)

Pitanja & odgovori

  Savez za rijetke bolesti

Gdja. Biljana Kotur Predsjednik Saveza za rijetke bolesti

Rijetke bolesti u RS danas

  Prof. dr Đuka Ninković

Klinika za kožne i polne bolesti, UKCRS, Banjaluka

„Bulozna epidermoliza“

Pitanja & odgovori

  Dr Miroslav Gajić

Klinika za ginekologiju i akušerstvo, UKCRS, Banjaluka

„Hemangiom oka – prikaz slučaja”

Pitanja & odgovori

  Mr. Sci  Želimir Erić

Klinika za dječije bolesti, UKCRS, Banjaluka

„Heriditarni angioedem – prikaz slučaja”

Pitanja & odgovori

 

 

 

28.02.2023. godine (utorak)

 

17:00 Prim. dr Biljana Suzić

Klinika za dječije bolesti, UKCRS, Banjaluka

“Prikaz slučaja pacijenta sa Mukopolisaharidozom tipa II“

(sponzor predavanja TAKEDA)

Pitanja & odgovori

  Simpozijum sponzora

Doc. dr Danijela Mandić, Klinika za hematologiju, UKCRS, Banjaluka

„Stečena hemofilija“

(sponzor predavanja NOVONORDISK)

  Simpozijum sponzora

Prof. dr Jelica Predojević Samardžić

Klinika za dječije bolesti,

„Rijetki poremećaji zgrušavanja krvi?“

(sponzor predavanja NOVONORDISK)

Pitanja & odgovori

  Prim. mr.sc. dr Ljilja Solomun

Klinika za dječije bolesti, UKCRS, Banjaluka

„Beare-Stevenson cutis gyrata sindrom – prikaz slučaja”

Pitanja & odgovori

  Dr Boris Zec

Klinika za dječije bolesti, UKCRS, Banjaluka

„Goldenhar sindrom – prikaz slučaja”

Pitanja & odgovori

 

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR WEBINARA

UDRUŽENJE PEDIJATARA REPUBLIKE SRPSKE

 

Telefon za informacije:  065 680 703 ili  066/150-181