Obavještenje o 15. međunarodnom kongresu auksologije

Poštovani,

U prilogu možete pogledati informacije o 15. međunarodnom kongresu auksologije “Growth and Health – A Life Course Perspective” Međunarodnog društva za istraživanje ljudskog rasta i kliničku auksologiju (International Society for the Study of Human Growth and Clinical Auxology – ISGA) koji će se održati od 27. do 31. maja 2020. godine u Amadria Parku u Šibeniku.

Više informacija o kongresu na http://www.isga2020.conventuscredo.hr.

Kongres predstavlja izvrsnu priliku za ljekare porodične medicine, pedijatre, neonatologe, dijabetologe i druge specijaliste, medicinske sestre, biologe, kineziologe, antropologe i genetičare da se upoznaju sa sadašnjim ali i novim smjernicama i istraživanjima u svim aspektima rasta i razvoja.