OBAVJEŠTENjE ZA ČLANOVE UDRUŽENjA

Poštovane kolegice i kolege,

U toku je proširenje memorijskih kapaciteta veb portala Udruženja.

Stručni materijal sa 14. pedijatrijskih dana ćete moći uskoro da nađete na sajtu.

Hvala na razumijevanju.