Obavještenje za Evropsku pedijatrijsku akademiju 2019. godine

Poštovani,

u prilogu možete pogledati informacije za Evropsku pedijatrijsku akademiju koja će se održati u Portugalu, od 19.-22. septembra 2019.godine.

European Academy of Paediatrics – EAP 2019 Congress and MasterCourse
September 19-22, 2019., Porto, Portugal
.

Detaljne informacije možete naći na sledećem linku:

http://web.emtact.com/sending/webpage.aspx?d=R-MY9wFstzrBMRVjoPfqrZg2LqLOvali&w=1&ar=0&isDe=True&rfl=False&pl=1&l=5364979&sll=2&mlt=True