Odgađaju se 18. Pedijatrijski dani RS

Poštovane kolegice i kolege,

Zbog situacije uzrokovane bolešću COVID-19 obavještavamo Vas da je Organizacioni odbor 18-ih Pedijatrijskih dana donio odluku da se, za sada, odgađa održavanje skupa u najavljenom terminu od 24 – 26. aprila 2020. godine.

Donošenje ove odluke je prije svega vođeno osjećanjem odgovornosti prema zdravlju naših pacijenata i nas samih, a u skladu je sa odlukama Kriznog štaba za vanredne situacije Republike Srpske. O novom terminu održavanja skupa bićete pravovremeno obaviješteni.

Obavještavamo Vas da ćemo na sajtu Udruženja pedijatara redovno postavljati stručne članke iz oblasti novih saznanja o COVID-19 bolesti kod djece. S obzirom da još ne postoje jasne preporuke, nego samo iskustva pojedinih većih centara (Kina, Italija, SAD), a da su stavovi u člancima ponekad nedorečeni ili čak oprečni, za sada nećemo davati preporuke Udruženja dok se ne formiraju konačni stavovi.

Sa željom da se ova situacija što prije uspješno razriješi želimo Vama, Vašim bližnjima i svim našim pacijentima dobro zdravlje.

S poštovanjem,

Predsjednik Udruženja pedijatara RS

Prof dr Jelica Predojević Samardžić