POZIV ZA AUTORE 2.KONGRESA PEDIJATARA RS (17.pedijatrijski dani RS)

POZIV ZA PRIJAVU RADOVA ZA 2. KONGRES PEDIJATARA RS

Poštovani autori,

Svoje radove možete poslati na mejl časopisa scriptapediatrica@gmail.com najkasnije do 25.03. 2019.godine., kako bi kao oralna ili poster prezentacija bili izloženi na 2. kongresu pedijatara Republike Srpske (17.pedijatrijski dani RS).

Uputstvo za pripremu sažetka i postera se nalazi u prilogu. Svi radovi koji budu prihvaćeni štampaće se o trošku Udruženja pedijatara (sažetak u narednom broju časopisa Scripta Pediatrica), a poster u papirnoj verziji, bez naknade za autore.

Vaša prijava mora da sadrži dva fajla:

-sažetak pripremljen prema Uputstvu u prilogu

-elektronska verzija postera pripremljena prema Uputstvu u prilogu

NAPOMENA:

Ukoliko želite da vaši radovi budu objavljeni u cjelosti, potrebno je da dostavite radove u cjelosti, prema Uputstvima za autore koji se nalazi na sajtu Udruženja pedijatara RS (Scripta Pediatrica). Radove pripremljene prema Uputstvu za časopis Scripta Pediatrica, trebate poslati najkasnije do 05.04. 2019.godine.

Za sve dodatne informacije možete pisati na sledeću elektronsku adresu: scriptapediatrica@gmail.com

                                                 Naučni odbor 2. kongresa pedijatara RS

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETKA

Uputstvo za izradu postera