Prijava radova

APSTRAKT

INSTRUKCIJE ZA SLANJE APSTRAKTA

Prijavu svog rada možete poslati popunjavanjem formulara u nastavku ispod teksta.

Prilikom prijave apstrakta molimo Vas da se vodite sledećim uputstvima:

 • Apstrakt treba da bude na srpskom ili engleskom jeziku
 • U formularu je potrebno popuniti sva polja obilježena zvezdicom *
 • Apstrakt treba da bude organizovan u 6 cijelina (uvod, cilj, materijal i metode, rezultati, zaključak i ključne riječi)
 • Poželjno je da apstrakt sadrži do 250 riječi (ne računajući naslov, ime autora i naziv institucije)
 • Istaknite 3 do 5 ključnih riječi u Vašem radu
 • Apstrakti se pišu kao Word Document.
 • Za pisanje srpske i engleske verzije apstrakata koristiti latinične karaktere fonta Cambria veličine 11 bez razmaka između redova i paragrafa.
 • Molimo Vas da pravilno unesete Vašu kontakt e-mail adresu radi buduće korespodencije vezane za Vaš rad
 • Rok za prijavu radova je do 09.2021.
 • Prihvaćeni radovi biće potvrđeni putem mail-a.
 • Za sva pitanja možete kontaktirati Udruženje pedijatara RS putem e-mail adrese pedijatri.org@gmail.com

Prijava radova


Ukoliko nemate broj licence, upišite /

Kontakt podaciTema apstrakta *


1. Kreiranje postera rada

Obrazac za prijavu

Preuzmite obrazac za kreiranje postera. Popunjen zakačite i pošaljite na pedijatri.org@gmail.com ili u formi ispod.

2. Pošaljite slike koje želite da se nađu na radu

*Molimo vas da fotografije budu u rezoluciji ne manjoj od 1024x768px koja je ok za print


3. Predaja popunjenog dokumenta

*Sve ispravno popunjene postere će organizator odštampati i prikazati na Kongresu