Prijedlog novog programa specijalizacije iz pedijatrije

U toku je izrada novog programa specijalizacije……..

Na sastanku KOMISIJE ZA SPECIJALIZACIJE I ODNOSE SA SPECIJALISTIČKIM UDRUŽENJIMA KOMORE DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE, koji je održan 29. oktobra 2009. godine, donesena je jednoglasna odluka da se pristupi izradi novih programa specijalizacija, te da se izaberu radne grupe unutar specijalističkih udruženja koje će izraditi konačan prijedlog specijalizacije iz pojedinih oblasti. U izradi prijedloga potrebno je uskladiti odgovarajući program specijalizacije sa programima zemalja u neposrednom okruženju kao i zemalja EU.

Kako bi Udruženje pedijatara Republike Srpske došlo do što kvalitetnijeg prijedloga programa specijalizacije iz pedijatrije, molimo sve članove Udruženja, a također i  sve druge kolege, da nađete vremena te da vaše ideje, prijedloge i sugestije uputite poštom, mejlom ili nas kontaktirate telefonski odnosno putem faksa. Klikom na ovaj  l i n k  otvoriće se upitnik čijim popunjavanjem znatno doprinosite poboljšanju edukacije u okviru budućeg programa specijalizacije iz pedijatrije.

Zahvaljujemo na vašem doprinosu.

Predsjednica Udruženja pedijatara Republike Srpske
Prof. dr Jelica Predojević Samardžić