REGISTRACIJA DJECE SA UROĐENIM ANOMALIJAMA

Obrasci i uputstva za registraciju kongenitalnih anomalija

OBAVJEŠTENjE

Udruženje pedijatara RS je u saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske  počelo proces registracije djece sa urođenim  anomalijama i hromozomskim aberacijama rođene u toku  2015. godine.

Kongenitalne anomalije su bile glavna tema 19. stručnog sastanka Udruženja pedijatara RS koji je održan na Jahorini od 30.10. do 1.11.2015. Pored domaćih predavača, prisutni su mogli čuti niz predavanja uvaženih gostiju iz Srbije koji su govorili o značaju koji imaju kongenitalne anomalije i važnosti i načinu njihove registracije.

Udruženje poziva sve članove da se aktivno uključe u proces registracijekongenitalnih anomalija i time pomognu sagledavanju epidemiološke situacije u našoj zemlji po pitanju kongenitalnih anomalija, detektovanju faktora rizika i preventivnom djelovanju.

U saradnji sa Udruženjem ginekologa RS vršiće se i registraciju prenatalno utvrđenih kongenitalnih anomalija i hromozomopatija.

U nastavku se nalaze .pdf dokumenti:

  1. Spisak kongenitalnih anomalija predviđenih  za registraciju
  2. Obrazac za prijavu postnatalno dijagnostifikovanih kongenitalnih anomalija i hromozomopatija (namijenjen prvenstveno pedijatrima)
  3. Obrazac za prijavu prenatalno dijagnostifikovanih anomalija  i hromozomopatija (namijenjen prvenstveno ginekolozima).

Obrasci za preuzimanje:

SPISAK KONGENITALNIH ANOMALIJA KOJE SE REGISTRUJU

OBRAZAC ZA PRIJAVU POSTNATALNO DIJAGNOSTIKOVANIH ANOMALIJA I HROMOZOMOPATIJA

OBRAZAC ZA PRIJAVU PRENATALNO DIJAGNOSTIKOVANIH ANOMALIJA I HROMOZOMOPATIJA

Popunjene obrasce slati na adresu:

Genetsko savjetovalište
Klinika za dječije bolesti
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
12 beba bb
78 000 Banjaluka
Republika Srpska

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na genetika@pedijatri.org ili na br. tel. 051/342216.