Uređivački odbor

Uređivački odbor

SCRIPTA PEDIATRICA

Časopis Udruženja pedijatara Republike Srpske

OSNIVAČ, VLASNIK I IZDAVAČ
Udruženje pedijatara Republike Srpske
Predsjednik udruženja: prof. dr sc. Jelica Predojević Samardžić

UREĐIVAČKI ODBOR

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr sc. Jelica Predojević Samardžić

Urednici:
Doc. dr sc. Snežana Petrović Tepić
Doc. dr sc. Gordana Bukara Radujković
Prof. dr sc. Svjetlana Stoisavljević Šatara
Prof. dr sc. Zdenka Krivokuća
Prof. dr sc. Nela Rašeta
Prof. dr sc. Nada Letić
Prof. dr sc. Sanja Špirić
Asist. dr Stojislav Konjević
Asist. dr Aleksandra Serdar
Asist. mr sc. med. dr Želimir Erić
Prim. mr sc. med. dr Đurđica Stevanović-Papić
Prim. dr Vesna Novaković

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr sc. Radovan Bogdanović (Srbija)
Prof. dr sc. Nedeljko Radlović (Srbija)
Prof. dr sc. Jelena Roganović (Hrvatska)
Prof. dr sc. Zoran Krstić (Srbija)
Prim. mr sc. med. dr Dragana Lozanović (Srbija)

Adresa redakcije:
Klinika za dječije bolesti, UKC Republike Srpske; Ulica 12 beba 2a, 78 000 Banjaluka, BiH
Telefon/fax: 00 387 51 342 339
E-mail: scriptapediatrica@gmail.com