STRUČNI SKUP UDRUŽENjA DERMATOVENEROLOGA RS

UDRUŽENjE DERMATOVENEROLOGA REPUBLIKE  SRPSKE 
Prvog krajiškog korpusa 4/1, Banja Luka 78000

www.udruzenjedermatovenerologa-rs.com

E-mail: udv.rs.ba.@gmail.com

Tel. +38751342481; +38751329100

Poštovane kolege,

Udruženje dermatologa Republike Srpske organizuje radionicu  na temu: „Najčešća dermatološka patologija u Službi porodične  medicine i pedijatara“.  Radionica će se održati 27.02.2017.g. u  hotelu „ Bosna“, Banja Luka, od 12.00 – 16.00 časova.

Radionica je u sklopu KME i akreditovana je sa 4 boda za učesnike. Svi učesnici su oslobođeni kotizacije za učešće. Svjesni smo da značajan procenat u vašem svakodnevnom radu  pripada različitim vrstama dermatoza, te smatramo da je ovo  dobra prilika da vam kroz ovu radionicu, interaktivnog tipa,  pomognemo u vašem svakodnevnom radu.

PROGRAM RADIONICE:

 • 12.00 – 12.15 SATELITTE SYMPOSIUM
 • 12.15 – 12.30 ŠTA ZNATE O DERMATOLOŠKOJ PATOLOGIJI – DERMOQUEST Dr D.Starović
 • 12.30– 12.50 URTIKARIJA I ANGIOEDEM Dr sc.med.Z.Vrucinic
 • 12.50 – 13.10 OSIPI DRUGE ETIPATOGENEZE
 • PRURITUS U DJEČIJOJ DOBI Dr A.Kovačević – Tucek
 • 13.10 – 13.30 ATOPIJSKI DERMATITIS SMJERNICE U LIJEČENjU ATOPIJSKOG DERMATITISA Prof.dr J.Balaban
 • 13.30 – 13.40 SATELITTE SYMPOSIUM
 • 13.40 – 14.15 KOKTEL
 • 14.00 – 14.15 MIKROBIOM Dr D.Starovic
 • 14.15 – 14.30 VIRUSNE INFEKCIJE KOŽE Dr D.Brđanin
 • 14.30 – 14.45 NAJČEŠĆE BAKTERIJSKE INFEKCIJE U VAŠOJ SVAKODNEVNOJ PRAKSI Dr D.Starović
 • 14.45 – 15.00 SATELITTE SYMPOSIUM
 • 15.00 – 15.20 NAJČEŠĆA ERITEMOSKAMOZNA OBOLjENjA (INTERAKTIVNO) Dr D.Starović
 • 15.20 – 15.35 BULOZNE DERMATOZE Dr Alma Kovačević – Tucek
 • 15.35 – 15.45 DISKUSIJA
 • 15.45 – 16.00 SATELITTE SYMPOSIUM

Nadamo se da ćete se odazvati u što većem broju i provesti ugodno vrijeme u druženju sa nama.

Srdačan pozdrav,

Dr Dragana Starović
Predsjednica Udruženja dermatovenerologa
Republike Srpske