Telefon “Savjet pedijatra”

Telefon 065 680 703 Udruženja pedijatara Republike Srpske “Savjet pedijatra” počeo je sa radom 15.4.2020. godine nakon što je od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dobilo odobrenje za rad u vanrednoj situaciji.

Udruženje je obezbijedilo telefon i stručni kadar, ljekare specijatrije pedijatre, koji su u terminu od 8 do 20 časova svaki dan odgovarali na pitanja koja se odnose zdravlja djece. Zbog smanjenog obima rada zdravstvenih ustanova, prestanka rada subspecijalističkih pedijatrijskih ambulanti na Klinici za dječije bolesti i restrikcija u kretanju stanovništva, aktivacijom ovog telefona nastojali smo doprinijeti funkcionisanju zdravstvene zaštite djece i smanjiti zabrinutost roditelja kao i preventivno djelovati u slučaju mnogih oboljenja kod djece.

Pozitivno iskustvo ovakvog načina rada imamo iz 2014. godine kada su našu zemlju zadesile poplave. Tada je tokom 30 dana na ovaj način obavljeno više od 800 konsultativnih razgovora.