Dohrana dojenčeta

Kako lako započeti sa dohranom? Nemliječna dohrana uvodi se bebama počev od puna četiri do punih šest mjeseci života i podrazumijeva sve namirnice osim majčinog mlijeka ili adaptirane mliječne formule. Sve više preovlađuju mišljenja da sa dohranom ne treba započinjati Detaljnije…

Deformiteti kičmenog stuba kod djece

Najčešći deformiteti kičmenog stuba kod djece su skolioza i kifoza……… Kičmeni stub je osnovni najduži dio aksijalnog skeleta. Grade ga kičmeni pršljenovi. U formiranju kičme učestvuju 33-34 pršljena koji su međusobno povezani zglobovima, vezama i mišićima u jedinstvenu cjelinu. Najčešći Detaljnije…