15. pedijatrijski dani R. Srpske

Poštovane kolegice i kolege,

Čast nam je da Vam uputimo poziv za 15.  pedijatrijske dane Republike Srpske, koji će se održati u periodu od  21. do  23. aprila 2017. godine.   Tradicija održavanja pedijatrijskih dana  omogućava da se razmijene naučna i praktična iskustva stručnjaka iz svih oblasti pedijatrije i srodnih grana, te da naši ljekari lakše uspostavljaju međusobnu vezu i saradnju kao i saradnju sa kolegama iz inostranstva.

Tokom Skupa će biti organizovana i sesija koja će biti posvećena prikazima slučajeva iz kliničke prakse. Pozivamo sve kolege da podijele svoja klinička iskustva sa drugim učesnicama te da prijedloge svojih prikaza slučaja pošalju na mejl adresu djecija.hematoonkologija@kc-bl.com.

Uputstvo za prezentaciju slučaja.

 

U pripremi Powerpoint prezentacije za prikaz slučaja iz prakse molimo Vas da  vodite računa o sljedećem:

  • izaberite da Vaš prikaz slučaju iz kliničke prakse bude interesantan – sa aspekta kliničke slike; ili da se radi o atipičnoj formi bolesti ili komplikovanom toku oboljenja; ili da je u pitanju rijetko oboljenje itd.
  • prezentacije s previše detalja nisu od koristi slušaocima;
  • podaci na svakom slajdu neka budu jednostavni i pregledni;
  • koristite veliki font čitkih slova;
  • koristite svijetle pozadine (tamne boje se loše razaznaju u velikoj dvorani);
  • predviđeno vrijeme za pojedinačnu prezentaciju je do maksimalno 8 minuta;
  • pazite na zaštitu podataka ukoliko iznosite podatke o pacijentima;
  • izbjegavajte komercijalne navode, reklamiranje je zabranjeno;
  • ponesite sa sobom rezervnu kopiju Powerpoint prezentacije na USB stiku ili na CD-u (za svaki slučaj).

Molimo Vas da na kraju iznesete najvažnije zaključke Vašeg predavanja koji su od koristi učesnicama skupa. S početkom posljednje minute Vašeg izlaganja radno predsjedništvo upozorit će Vas da iznesete zaključak. Ukoliko prekoračite vrijeme predviđeno za prezentaciju, radno predsjedništvo će biti prisiljeno prekinuti Vaše izlaganje.

U sali za predavanja će se nalaziti računar  na kojem ćete moći isprobati i korištenje daljinskog upravljača. Za sva tehnička pitanja na raspolaganju će Vam biti tehničko lice.

Prezentacije se šalju on-line na mejl adresu (djecija.hematoonkologija@kc-bl.comnajkasnije do 07. aprila 2017. godine.

Zahvaljujemo Vam na saradnji.

ORGANIZACIONI ODBOR