18. PEDIJATRIJSKI DANI RS – prvo obavještenje

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da će se naši tradicionalni Pedijatrijski dani, 18 – ti po redu, održati u Tesliću u hotelu „Kardial“ od 24. do  26. aprila 2020. godine. Kao i do sada, ove godine pripremamo visokokvalitetan naučno-stručni program koji će obuhvatiti sve oblasti pedijatrije, a posebna sesija će biti posvećena pedijatrijskoj pulmologiji i astmi. Izabrali smo vrsne predavače iz zemlje i inostranstva koji će vam izložiti nova saznanja i dostignuća u pedijatriji. Paralelno sa plenarnim predavanjima bit će organizovane i radionice iz praktičnih oblasti pedijatrije.

Pozivamo vas da pripremite interesantne i poučne slučajeve iz vaše kliničke prakse i oralno ih prezentujete u okviru posebne sesije.

Detaljna obavještenja o skupu, programu i uslovima učešća slijede.

Do skorog viđenja, srdačan pozdrav!

Predsjednik organizacionog odbora