Dijabetes, gojaznost i metabolički sindrom

Simpozijum, 26-28. jun 2015., Hotel “Vidović”, Banja Luka

 

Poštovane kolege,

U skladu sa potrebom za kontinuiranom edukacijom o novim saznanjima i dostignućima u medicini, a u ovom slučaju neophodnom afirmacijom aktuelnosti u dijagnostici i tretmanu šećerne bolesti, gojaznosti I metaboličkog sindroma, Udruženje endokrinologa i dijabetologa RS organizuje simpozijum „Dijabetes, gojaznost I metabolički sindrom”.

Simpozijum  će se održati u periodu od 26. do 28.juna 2015. godine u Konferencijskoj Sali hotela „Vidović” Banja Luka.

U okviru Simpozijuma planirane su sesije iz oblasti:

  • Diabetes mellitus
  • Gojaznost
  • Metabolički sindrom

Simpozijum će se održati u saradnji sa eminentnim kolegama sa Klinike za endokrinologiju, dijbetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije koji će održati predavanja iz navedenih oblasti: akdemik Nebojša M.Lalić; Akademik Dragan Micić; Prof.dr Katarina Lalić; Prof.dr Aleksandra Jotić; Prof.dr Dragan Zdravković; prim.dr.sci.med Snežana Polovina.

Predavanja će održati i članovi Udruženja endokrinologa i dijabetologa RS: Prof.dr Snježana Popović Pejičić; Doc.dr Aleksandra Grbić; Doc.dr Gordana Bukara Radujković; Doc.dr Kosana Stanetić; Mr.sci.dr Milena Brkić; Prim.dr Mladen Blagojević.

Sve detaljnije informacije i program Simpozijuma će biti dostupni na zvaničnoj web stranici Udruženja:  www.uedrs.org.   Simpozijum će biti bodovan od strane Komore doktora medicine.

Kompletan program možete naći klikom na ovaj LINK

Ovom prilikom pozivamo članove vašeg Udruženja da prisustvuju Simpozijumu. Ulaz je slobodan.

Srdačan pozdrav,

Sekretarijat Udruženja