Kratak pregled 2. kongresa pedijatara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Kratak pregled 2. kongresa pedijatara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

 

U periodu od 5-7. aprila 2019. godine, u Banji Vrućici, u Tesliću, održan je 2. kongres pedijatara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Kongresu je prisustvovalo 160 ljekara iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije. Održano je 21 predavanje po pozivu, a predavači su bili eminentni profesori pedijatrije iz Srbije, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, te Republike Srpske. Predstavljeno je ukupno 36 radova pedijatara iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u obliku 6 oralnih i 30 poster prezentacija. Održana je radionica: Interperetacija EKG u pedijatrijskom uzrastu (ukupno trajanje radionice 4 sata, u dvije grupe), radionicu uspješno pohađala 43 ljekara (specijalizanti i specijalisti pedijatrije).

U okviru 2. kongresa pedijatara RS održan je simpozijum na temu “Problemi rasta u Republici Srpskoj u pedijatrijskoj populaciji”.

Kongres je akreditovan od strane Savjeta za zdravstvo Republike Srpske sa 6 do 15 bodova KME, zavisno od tipa učešća na kongresu.

 

Prof. dr Jelica Predojević Samardžić