Istorijat

Prim. mr sc. dr Branislav Lolić

Istorijat Udruženja pedijatara Republike Srpske

Početak rada Udruženja pedijatara Republike Srpske datira od 1996. godine kada je u Banji Dvorovi kod Bijeljine održana Osnivačka skupština u prisustvu 50 pedijatara iz cijele Republike Srpske. Kao počasni gosti Skupštini su prisustvovali i ugledne kolege iz Srbije, prof. dr Jovan Savić i dr Ljilja Savić, sa Instituta za majku i dete, Beograd, kao i dr Vida Parezanović iz Republičkog Zavoda za zaštitu zdravlja Srbije.

Za prvog predsjednika Udruženja je izabran mr sc dr Branislav Lolić, pedijatar- pulmolog i tadašnji generalni direktor Kliničkog centra Banjaluka.

U periodu od 2002-2006. na čelu Udruženja se nalazi prim. dr Milan Knežević, pedijatar-neurolog, tadašnji šef odjeljenja dječije neurologije Klinike za dječije bolesti Banjaluka.

Prim. dr Milan Knežević

Aktuelni predsjednik Udruženja je prof. dr Jelica Predojević Samardžić, pedijatar-hematolog, Šef Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Banjaluci i Šef odjeljenja za dječiju hematoonkologiju Klinike za dječije bolesti Banjaluka.

U toku svog postojanja Udruženje je održalo ukupno više stručnih sastanaka i redovnih godišnjih skupština na području Republike Srpske. U saradnji sa Katedrom za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Banjaluci i sa Klinikom za dječije bolesti, Udruženje je pokrenulo sada već tradicionalan skup – Pedijatrijske dane RS, koji su po prvi put organizovani u Banjaluci 2002. godine. Od tada se održavaju redovno svake godine u aprilu, te s ponosom možemo reći da su postali tradicionalni skup pedijatara sa prostora cijele bivše Jugoslavije i inostranstva.

Također, redovno se organizuju i stručni sastanci na nivou Republike Srpske, već uobičajeno u jesenjim mjesecima, a dosadašnji domaćini ovih skupova su bili kolege iz Gradiške, Doboja, Trebinja, Foče i Istočnog Sarajeva.

Udruženje pedijatara RS aktivno sarađuje sa Pedijatrijskom sekcijom Srpskog lekarskog društva, te se svake godine u mjesecu junu organizuju zajednički Vidovdanski susreti, naizmjenično jedne godine u Srbiji, a jedne godine u Republici Srpskoj. Ovi stručni skupovi uvijek predstavljaju odličnu priliku za razmjenu iskustava i dobrih kliničkih praksi.

Iako smo nailazili na razumijevanje i pomoć mnogih naših uvaženih kolega iz Srbije, ne možemo a da se ne spomenemo imena onih koji su posebno zaslužni za naše stasavanje i napredovanje. Prije svega prof. dr Nedeljko Radlović, prof. dr Radmilo Bogdanović, prof. dr Dragana Janić, prof. dr Ida Jovanović, prof. dr Dragan Zdravković, prof. dr Branimir Nestorović kao i mnogi drugi koji su doprinijeli afirmaciji i razvoju zdravstvene zaštite djece u Republici Srpskoj.