Riječ predsjednika

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Ovo je naša web strana. Napravljena je sa ciljem da svim članovima Udruženja, sadašnjim i budućim, kao i onima koji su zainteresovani za naš rad pruži osnovne informacije o Udruženju, njegovom istorijatu, zadacima, predhodnim i budućim aktivnostima.

Formirano neposredno nakon rata, u vrlo teškim prilikama u našoj zemlji, a samim tim i u teškim uslovima za zdravstveni sistem, Udruženje je od prvog dana nastojalo da okupi svoje članove, osavremeni njihovo znanje i da tekovine moderne pedijatrije uvede i u naše svakodnevne “pedijatrijske tokove“. Sigurno da u početku to nije bilo ni malo lako. Dobro pamtimo naše prve sastanke i rijetke, ali drage goste iz Srbije koji su dolazili da nam pomognu u nastojanjima da unaprijedimo pedijatrijsku praksu u Republici Srpskoj. Nedostatak saobraćajnih veza, prekinuta naučno-stručna saradnja, uz veoma ograničene dijagnostičke i terapijske uslove u kojima smo radili, otežavali su naš svakodnevni posao.

No, korak po korak, uz trud i napor, dobru namjeru i želju da budemo svakim danom sve bolji, vremenom smo stasali u organizovano udruženje, čiji je rad regulisan Statutom i drugim opštim aktima, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života i zdravlja djece. Postepeno smo ostvarivali i produbljivali saradnju sa srodnim udruženjima, organizacijama i ustanovama. Uz svesrdnu podršku Komore i Društva doktora medicine Republike Srpske, koji su bili uvijek tu da pomognu „kada zatreba“, uspjeli smo stati na svoje noge. Ali naravno, možemo još i bolje…

Mnogi izazovi, problemi i otvorenja pitanja još uvijek stoje pred nama. Trenutno, ne prekidajući svoj rad na području kontinuirane medicinske edukacije, Udruženje sprovodi stalnu aktivnost na polju unaprijeđenja zdravstvene zaštite djece promovišući i boreći se za ulogu i položaj pedijatra na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Jer, kako rekoše naši učitelji „jedino pedijatar može da pruži adekvatnu zdravstvenu zaštitu djetetu“.

Sa željom da se ova web strana, uz vaše aktivno učešće, stalno dopunjuje novim sadržajima, te da napredujemo u stručnim kapacitetima, i uz želje za lično zadovoljstvo i sreću svim članovima Udruženja,

Srdačno Vaša
Prof. dr Jelica Predojević Samardžić
Predsjednik Udruženja pedijatara RS