Odbor za reproduktivno zdravlje i demografiju, Odjeljenje medicinskih nauka ANURS

 

Sastanak Odbora za reproduktivno zdravlje i demografiju održan je 27.11. 2017. godine, na kome su predstavljena predavanja po pozivu, a zatim i promocija knjiga.

Predavanja su održali:

Prof. dr Nenad Babić: „Reproduktivno zdravlje, prvi uslov opstanka“

Prof. dr Sanja Sibinčić: „Savremeni aspekti liječenja steriliteta“

Prof. dr Jelica Predojević Samardžić: „Genetika i zdravlje-kongenitalne anomalije u RS“

Prof. dr Draško Marinković: „Demografski razvoj Republike Srpske“

Promovisano je devet knjiga iz oblasti reproduktivnog zdravlja, ginekologije, pedijatrije i demografije. Prof. dr Jelica Predojević Samardžić predstavila je dvije knjige: „Atlas kongenitalnih anomalija“ i „Kongenitalne anomalije-epidemiologija i prevencija u RS“.