Održana konferencija „ULOGA I ZNAČAJ PREVENCIJE U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI DJECE“.

Na inicijativu Predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, a u organizaciji Udruženja pedijatara Republike Srpske 17.02. 2018. godine održana je konferencija pod nazivom “Uloga i značaj prevencije u zdravstvenoj zaštiti djece”.

Konferenciji su prisustvovali pedijatri iz cijele Republike Srpske, a predavanja su održali ugledni profesori pedijatrije iz Srbije, Hrvatske i Republike Srpske.

Konferencija je održana u okviru inicijative Udruženja pedijatara Republike Srpske da se zdravstvena zaštita djece od 0-15 godina vrati u domen pedijatra, na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Predloženo je osnivanje Centara za majku i djete pri većim domovima zdravlja. Punu podršku toj inicijativi dalo je Srpsko lekarsko društvo, Udruženje pedijatara Srbije, predsjednik Evropske asocijacije udruženja pedijatara, Udruženje pedijatara Federacije BiH, mnogobrojna udruženja roditelja i veliki dio javnosti.