Registracija

Pojedinačna registracija

Registrujem se za učešće na 2. Kongresu IUPP: *

ONSITE JahorinaONLINE

Registracija grupne prijave

Registrujem se za učešće na 2. Kongresu IUPP: *

ONSITE JahorinaONLINE

CIJENE REGISTRACIJE/KOTIZACIJE

Učesnik
Rana kotizacija do 08.10.2021. Kasna kotizacija od 23.09.2021. ONLINE rana kotizacija do 22.09.2021. ONLINE kasna kotizacija od 23.09.2021.
Specijalista 95€ 140€ 30€ 50€
Doktor na specijalizaciji 70€ 120€ 30€ 50€

Informacije za plaćanje

NLB banka  562 099 813 201 48 94
Sberbank ad Banjaluka  567 241 11 000 952 93
Adresa:  Vidovdanska 2, 78000 Banjaluka

Kontakt

VTTI TRAVEL

Tel: 051 962 995 , 051 963 995
Mob: 065 350 053
Adresa:  Vidovdanska 2, 78000 Banjaluka