ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE TREBA BITI PRIORITET ZA ZDRAVSTVENE SISTEME EVROPSKIH ZEMALJA (KOD 42)

Godišnji sastanak Evropske akademije za pedijatriju (EAP) održan je sredinom decembra prošle godine u Briselu. Tom prilikom, Udruženje pedijatara Republike Srpske postalo je punopravni član ove akademije.

Detaljnije u časopisu KOD #42 strana 8. KOD #42 (Preuzmi PDF)